Published On: Sun, Jul 12th, 2020

ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ

ಕುಪ್ಪೆಪದವು: ಕುಪ್ಪೆಪದವು ದೊಡ್ಡಲಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳದ ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಂದ ಆಚಾರಿ ಜೋರ ದಿಂದ ದೊಡ್ಡಲಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ಜನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಾಜಿಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರಮಾದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.31e97f8d-4fe5-4394-a963-1980cce73c93

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Immediate Updates .. Like us on Facebook…

Visitors Count Visitor Counter