ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ: ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ: ದಿ| ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಿಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ More...

by suddi9 | Published 3 months ago
By suddi9 On Friday, November 24th, 2017
0 Comments

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ: ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ: ದಿ| ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಿಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, More...

Get Immediate Updates .. Like us on Facebook…

Visitors Count Visitor Counter